บลจ.บัวหลวง ลุ้นผลโหวตที่ประชุมฯ JASIF 18 ต.ค.นี้ แจงผลดีมากกว่าเสีย

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ผู้จัดการกองทุน JASIF เผยมีเพียงรายย่อยบางกลุ่ม ไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขสัญญาใหม่ของ AWN หวั่นราคาหน่วยและเงินปันผลลด ออกโรงแจงยิบ ย้ำผลดีมากกว่าเสีย ลุ้นที่ประชุมผู้ถือหน่วย 18 ต.ค. นี้ตัดสิน ชี้หากโหวตไม่ผ่านครบทุกวาระ ต้องให้ AWN ชี้ชัดว่าจะเดินหน้าอย่างไร

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดดการกองทุน (บลจ.) บัวหลวง ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) เปิดเผยว่า หลังจากกองทุนฯ มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการประชุมวิสามัญผุ้ถือหน่วย( Pre E-EGM) เมื่อ7 ต.ค. ที่ผ่านมา เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ โดยยังไม่มีการลงคะแนน เสียง

พบว่า มีเพียงรายย่อยบางกลุ่ม อาจได้รับข้อมูลไม่ถูกต้อง และไม่เห็นด้วย เช่น กรณีมีสปอนเซอร์รายใหม่ ไม่ได้ส่งผลดีต่อกองทุนฯ ทำให้ราคาหน่วยปรับตัวลง ได้ผลตอบแทนน้อยลงในช่วงแรก และเงินปันผลที่ผู้ถือหน่วยจะได้รับลดลงจากรายได้ค่าเช่าของกองทุนฯ ที่จะลดลงตาม ผู้ลงทุนมีทั้งต้องการผลตอบแทนและเงินปันผล รู้สึกว่า ไม่ผลประโยชน์เท่าเดิม

บลจ.บัวหลวง ลุ้นผลโหวตที่ประชุมฯ JASIF 18 ต.ค.นี้ แจงผลดีมากกว่าเสีย

อีกทั้งยังพบกรณี มีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ รายได้ค่าเช่าของ TTTBB ยังดี มีแนวโน้มที่จะจา่ยค่าเช่าได้ของกองทุนฯ ได้

แต่ผู้จัดการกองทุนฯ มีมุมมองว่า หากเป็นสปอนเซอร์รายเดิม เงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วย หรือ DPU (Distribution Per Unit) เฉลี่ยที่ 7.54 บาท มูลค่าปัจจุบันสุทธิ หรือ NPV (Net Present Value) เฉลี่ยอยู่ที่ 5.50 บาท น้อยกว่าเมื่อเมีบกับ หากเป็นสปอนเซอร์ใหม่ DPU จะอยู่ที่ 9.15 บาท NPV เฉลี่ยอยู่ที่ 5.76 บาท

และมองว่าโอกาสที่ ราคาหน่วยกลับ10 บาทเท่าเดิม เป็นไปได้ยาก ด้วยภาระต้นทุนเพิ่มขึ้นจากภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น ส่งผลให้ราคาหน่วยของกองทุนอินฟราสตักเจอร์ฟันด์และรีท ลดลงอยู่แล้ว แนวโน้มตลาดหุ้นยังไม่ดีนัก

แต่มองว่า ถ้าเป็นสปอนเซอร์รายใหม่ ภายใต้ ADVANC มีทรัพย์สินหลากหลายธุรกิจ เป็นผู้เช่ารายใหม่ของกองทุนฯ ที่มีศักยภาพจ่ายค่าเช่าในระยะยาว และเพิ่มทรัพย์เข้ากองทุนฯ ในอนาคต คาดว่า แนวโน้มที่ราคาต่อหน่วยโอกาสที่ปรับตัวดีขึ้นและยังลดความเสี่ยง TTTBB มีความสามารถในการชำระค่าเช่าลดลงจากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น แม้ปัจจุบันยังจ่ายคค่าเช่ากองทุนฯ ได้อยู่ก็ตาม

“สุดท้ายแล้วอยู่ที่การตัดสินใจของผู้ถือหน่วย แต่คาดหวังว่า ผู้ถือหน่วยรายย่อยเปิดใจรับฟัง ในข้อมูลที่กองทุนฯนำเสนอ และยังมีที่ปรึกษาเข้ามาช่วยให้ความเห็นที่เป็นกลาง กับสิ่งที่ทาง AWN เสนอภายใต้เงื่อนไขสัญญาใหม่ ยังพบว่า ส่งผลดีระยะยาวต่อกองทุนฯ ความเสี่ยงที่จะไม่ได้ค่าเช่าจาก JAS จะน้อยลงไป”

นายพรชลิต กล่าวว่า ทางด้านกลุ่มนักลงทุนสถาบันอื่นๆ มีความเข้าใจในสิ่งที่ผู้จัดการองทุนนำเสนอ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาใหม่ของ AWN ไม่มีปัญหา มองเป็นโอกาสที่ดีในระยะยาวมากกว่า

อย่างไรก็ตาม ประชุมผู้ถือหุ้นกองทุนฯ ในวันที่ 18 ต.ค. นี้ หากวาระที่ 1 .1 ผ่าน (เปลี่ยนสปอนเซอร์ใหม่เป็น AWN ได้) แต่วาระที่ 1.2 และวาระที่ 1.3 ไม่ผ่าน ขั้นตอนต่อไป หน้าที่ของผู้จัดการกองทุน ฯ และ บลจ. บัวหลวง จะนำผลผลการโหวตผู้ถือหน่วยรายย่อยดังกล่าว นำเสนอทาง AWN เพื่อตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร

เช่น AWN จะตัดสินใจเดินหน้าเป็นสปอนเซอร์ใหม่ของกองทุนหรือไม่ ภายใต้สัญญาเดิมหรือ ตัดสินใจ ไปลงทุนสร้างเครือข่ายเอง หรือ ตัดสินใจเป็นสปอนเซอร์ใหม่ของกองทุนฯ แต่ปรับเพิ่มเงื่อนไขบางอย่างให้กับกองทุนฯ แล้วหลังจากนั้นต้องเปิดประชุมผู้ถือหุ้นอีกรอบ เนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา เพื่อหาประโยชน์ของทรัพย์สิน ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยกองทุนฯ ก่อน และภายใต้เงื่อนไขของเจรจายืดหนี้และลดดอกเบี้ยจากทางธนาคารกรุงเทพ นั้น วาระ 1.1 และ 1.2 ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยด้วย