คุยกับ MD “อาคเนย์ฯ” เร่งปิด 2 บริษัทประกัน “หยุดเลือด”

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

เมื่อตัดสินใจว่าต้อง “หยุดเลือดไหล” เพราะฝืนทำธุรกิจไปก็มีแต่ “เข้าเนื้อ” ไปเรื่อย ๆ ทำให้ 2 บริษัทภายใต้ “เครือไทยโฮลดิ้งส์” ธุรกิจด้านประกันภัย ของ “เจ้าสัวเจริญ” หรือ “เจริญ สิริวัฒนภักดี” คือ บมจ.อาคเนย์ประกันภัย และ บมจ.ไทยประกันภัย เดินหน้าทำทุกวิถีทางเพื่อ “เลิกกิจการ” ทันที

ทั้งการยื่นคำขอเลิกการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), การถอนฟ้อง “สุทธิพล ทวีชัยการ” เลขาธิการ คปภ. ในฐานะนายทะเบียน ผู้ออกคำสั่งที่ 38/2564 ที่สั่งห้ามบริษัทประกันภัย ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ จากที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางไว้ และการเดินหน้าเตรียมการดูแลผู้เอาประกันตามเงื่อนไข คปภ.

ล่าสุด “ประชาชาติธุรกิจ” สอบถามไปที่ “ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์” กรรมการผู้จัดการ บมจ.อาคเนย์ประกันภัย ถึงแนวทางการดูแลผู้เอาประกัน 10,480,957 ราย ทั้งกรมธรรม์โควิดจำนวน 1,851,921 ราย และกรมธรรม์ประเภทอื่น ๆ (nonCOVID-19) อีกกว่า 8,629,036 ราย

เปิด 2 ทางให้ลูกค้าเลือก
“อาคเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัย จะดำเนินการตามแผนเลิกกิจการโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพาร์ตเนอร์ธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของเรา ตอนนี้เรามีแผนคืนเบี้ยลูกค้ากรมธรรม์โควิด และแนวทางโอนย้ายพอร์ตงานอื่นไว้แล้ว”

“ดร.มหัทธนะ” กล่าวว่า หลังจากทั้ง 2 บริษัทได้ยื่นคำขอให้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) พิจารณาอนุมัติเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งทางบอร์ด คปภ.ได้มีการรับคำขอไปแล้ว ตอนนี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการตามเงื่อนไขที่ คปภ.กำหนด เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

คืนเบี้ยโควิด 800 ล้านบาท
“ตอนนี้มีความชัดเจนแล้วในส่วนผู้ถือกรมธรรม์โควิดกว่า 1.85 ล้านราย เป็นลูกค้าของไทยประกันภัยประมาณ 3 แสนราย บริษัทได้เปิดให้ลงทะเบียนขอคืนเบี้ยประกันภัยโควิดเต็มจำนวน แบบออนไลน์จนถึงวันที่ 7 ก.พ.นี้ ซึ่งในส่วนนี้มีวงเงินรวมที่ต้องจ่ายคืนลูกค้าประมาณ 800 ล้านบาท”

ส่วนกรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์ยื่นขอคืนเบี้ยตามกรมธรรม์โควิด “ดร.มหัทธนะ” กล่าวว่า ลูกค้าจะยังคงได้รับความคุ้มครองตามปกติตลอดช่วงที่บริษัทยังประกอบธุรกิจอยู่ ซึ่งกรมธรรม์โควิดส่วนใหญ่จะหมดอายุความคุ้มครองช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2565 นี้ หรืออีก 3-4 เดือนข้างหน้า

“เราอยากให้ลูกค้ากรมธรรม์โควิดมายื่นขอคืนเบี้ย เพราะจะได้เงินคืนเต็มจำนวน แต่หากไม่มาขอรับเงินคืน กว่าลูกค้าจะได้เงินคืนจากกองทุนประกันวินาศภัยจะนานกว่ามาก เห็นได้จากลูกค้าเดอะ วัน ประกันภัย และเอเชียประกันภัย ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต บางรายก็ยังไม่ได้รับเงินคืน”

ดึง 31 บริษัทรับโอนน็อนโควิด
“ดร.มหัทธนะ” กล่าวอีกว่า ในส่วนผู้ถือกรมธรรม์ประเภทอื่น ๆ (nonCOVID-19) กว่า 8.63 ล้านราย ซึ่งเป็นลูกค้าของไทยประกันภัย 3 แสนราย แนวทางคือ บริษัทจะไม่ได้คืนเบี้ยให้ลูกค้า แต่บริษัทได้หารือ คปภ.เสนอรายชื่อบริษัทที่จะดำเนินการโอนย้ายกรมธรรม์ที่ยังมีผลผูกพันอยู่ไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2565 ที่ผ่านมา ซึ่ง คปภ.ได้พิจารณารายชื่อบริษัทแล้ว เห็นชอบให้เจรจากับ 31 บริษัท เพื่อรับโอนกรมธรรม์ nonCOVID-19 ไป โดยการเลือกบริษัทยึดตามหลักความมั่นคงของฐานะการเงินเป็นสำคัญ

“การเลือกบริษัท เราได้มีการพูดคุยกับพาร์ตเนอร์ผู้รับประกันหลายแห่ง ๆ ไม่ใช่รายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ เพื่อให้ลูกค้ามีตัวเลือก”

เร่งปิดกิจการเบรกเสียหาย
ส่วนขั้นตอนต่อไป “ดร.มหัทธนะ” กล่าวว่า บริษัทจะให้พาร์ตเนอร์ผู้รับประกันแสดงความประสงค์ว่า จะรับโอนย้ายพอร์ตจากอาคเนย์ประกันภัย และไทยประกันภัยหรือไม่ หากรับก็จะมีการจัดตั้งทีมร่วมกันวิเคราะห์ว่า จะโอนพอร์ตงานประเภทไหนบ้าง และเมื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข คปภ.ครบถ้วน จะต้องยื่นบอร์ด คปภ.พิจารณาเลิกกิจการอีกที

“คปภ.ยังไม่ได้มีกรอบเวลาชัดเจน ว่าต้องให้เรารีบดำเนินการให้เสร็จช่วงไหน ซึ่งจะค่อนข้างยืดหยุ่น เพราะเรามีผู้ถือกรมธรรม์เยอะ แต่เราก็พยายามรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพาร์ตเนอร์ธุรกิจของเรา ทั้งคู่ค้า อู่ซ่อมรถ โรงพยาบาล และตัวแทนอาคเนย์ประกันภัย อีกกว่า 9,000 ราย” กรรมการผู้จัดการ บมจ.อาคเนย์ประกันภัยกล่าว

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance