สะดวกสุด! สถิติจ่ายภาษีรถออนไลน์พุ่งทะลุ 1.5 แสนคัน ไตรมาส 1/65 เก็บได้ 2.1 พันล้าน

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ขบ.เผยสถิติจ่ายภาษีรถผ่านออนไลน์รอบ 3 เดือนพุ่งกว่า 1.5 แสนคัน หลังปรับรถเก่า/ใหม่จ่ายได้หมด สะดวกรวดเร็ว ไม่เสี่ยงโควิด ส่วนยอดรวมไตรมาส 1/65 (ต.ค. 64-ธ.ค. 64) ภาษีรถกว่า 2,122 ล้านบาท

นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า จากที่ ขบ.ได้พัฒนาระบบให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีหลากหลายช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในการดำเนินการชำระภาษีรถประจำปี สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบกได้ที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th หรือแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เพียงนำรถเข้าตรวจสภาพรถกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์

ส่งผลให้สถิติการใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานคร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) ปีงบประมาณ 2565 โดยเฉพาะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นช่องทางให้บริการชำระภาษีรถประจำปีที่สะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง อยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายโรค COVID-19

บริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th มีผู้ใช้บริการจำนวน 150,062 คัน รองลงมาคือการใช้บริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส มีผู้ใช้บริการจำนวน 35,389 คัน ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax มีจำนวนผู้ใช้บริการ 18,036 คัน ผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) จำนวน 6,850 คัน และผ่านแอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet จำนวน 2,695 คัน

ส่วนของบริการรับชำระภาษี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 มีผู้ใช้บริการจำนวน 1,081,610 คัน บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) จำนวน 220,025 คัน ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 2,164 คัน และผ่านธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการ จำนวน 1 คัน รวมมีผู้ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปี ไตรสมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ทั้งสิ้น 1,516,832 คัน รวมจัดเก็บภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 2,122,271,233.89 บาท

ในปีงบประมาณ 2565 กรมการขนส่งทางบกมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้บริการชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th, แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax, เคาน์เตอร์เซอร์วิส และโมบายล์แอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถสามารถเข้าถึงบริการชำระภาษีรถประจำปีได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น เลือกชำระเงินผ่าน e-Banking/บัตรเครดิต/บัตรเดบิต แล้วรอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ หรือพิมพ์เครื่องหมายการเสียภาษีด้วยตนเองที่ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ซึ่งมีให้บริการที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 สำหรับรถติดตั้งแก๊สทุกชนิด และรถที่ค้างชำระภาษีรถเกิน 3 ปี ที่ไม่สามารถชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์ได้ สามารถใช้บริการชำระภาษีที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business